Tjänster

Dessa tjänster erbjuder vi

Sättning av alla sorters sten

Smågatsten

Läggning av gångar, vägar, torg, refuger eller uteplatsen.

Storgatsten

Läggning gångar vägar, torg och uteplatsen.

Kullersten

Trädgårdsytor och refuger.

Kantsten

Sättning av trottoarer, vid rabatter eller i sluttning.

Sättning av alla sorters sten

Smågatsten

Läggning av gångar, vägar, torg, refuger eller uteplatsen.

Storgatsten

Läggning gångar, vägar, torg och uteplatsen.

Kullersten

Trädgårdsytor, refuger.

Kantsten

Sättning av trottoarer, vid rabatter eller i sluttning.

Sättning av alla sorters sten

Smågatsten

Läggning av gångar, vägar, torg, refuger eller utplatsen.

Storgatsten

Läggning gångar vägear, torg och uteplatsen.

Kullersten

Sättning av trottoarer, vid rabatter eller i sluttning.

Kantsten

Trädgårdsytor, refuger.

Läggning av gång- och körbana

Betongplattor

Torg, trottoarer, uteplatser och körbanor

Marksten

Garageuppfarter, uteplatser, torg, gångar och körbanor.

Läggning av gång- och körbana

Betongplattor

Torg, trottoarer, uteplatser och körbanor. 

Marksten

Garageuppfarter, uteplatser, torg, gångar och körbanor.

Läggning av gång- och körbana

Betongplattor

Torg, trottoarer, uteplatser och körbanor.

Marksten

Garageuppfarter, uteplatser, torg, gångar och körbanor. 

Trappor

Trädgård och entréer.

Trappor

Trädgård och entréer.

Trappor

Trädgård och entréer.

Kallmurar

Kyrkomurar och stengrunder.

Kallmurar

Kyrkogårdar och stengrunder.

Kallmurar

Kyrkomurar och stengrunder.

Rulla till toppen