Integritets & Cookie policy

Syfte

Syftet med denna sekretesspolicy är att informera om vilken information som samlas in via vår webbplats och hur den används. För att behandla och skydda personuppgifter på ett riktigt sätt följer vi personuppgiftslagen (PuL) och de principer för god sed som praktiseras på området.
 

Vilken information samlas in

Som besökare på Montrenad Stenläggnings webbplats ombeds du att lämna personlig information. Den typ av personuppgifter som samlas in är e-postadress adress, telefonnummer och ibland företagsuppgifter.

 

Hur används informationen

De uppgifter vi samlar in används för följande ändamål: Att kunna erbjuda en säker och enkel användning av vår webbplats. Att kunna kommunicera, via e-post eller post samband med erbjudanden.

 

Cookies

För att kunna erbjuda en smidig och lättanvänd webbplats använder vi cookies. En cookie är en liten mängd data som skickas till din webbläsare från webbservern på den webbplats du besöker och som lagras på din dators hårddisk. Om du inte accepterar att Montrenad Stenläggning lagrar cookies på din dator ber vi dig stänga av hanteringen av cookies i din webbläsare. Detta görs i säkerhetsinställningarna.

 

Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

 

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@montrenad.se, eller skriv till Montrenad Stenläggning, Bomansgatan 30B, 22 20 Västerås. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina uppgifter.

 

Vem får ta del av informationen

Montrenad Stenläggning är personuppgiftsansvariga för den personliga information som samlas in. Vi säljer inte personlig information vidare till andra företag.

 

Säkerhet och sekretess

Skyddet av personuppgifter och personlig integritet har hög prioritet inom Montrenad Stenläggning. Vi skyddar noggrant personlig information från obehörig åtkomst, förlust eller förvanskning.

 

Ändring av policyn

Montrenad Stenläggning kan komma att uppdatera och ändra denna policy. Vi rekommenderar därför att återvändande besökare regelbundet kontrollerar om ändringar har skett innan personlig information lämnas.

Rulla till toppen